gillsanssemibold.jpg

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Zwykłe
„Mycohood”

OGŁOSZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Zwykłego „Mycohood”, informuję, że w dniu 01.09.2021 r. Walne Zebranie stowarzyszenia podjęło uchwałę o zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia Zwykłego „Mycohood”

z siedzibą w miejscowości Jeleńcz.
Wszelkie uwagi i roszczenia należy składać do likwidatora Olga Rutkowska w siedzibie stowarzyszenia ul.Jeleńcz 50, 77-124 Parchowo w terminie do 02.09.2021 r.
Likwidator Stowarzyszenia Zwykłego „Mycohood” zwołuje Walne Zebranie stowarzyszenia na dzień 01.09.2021 przy ul.Jeleńcz 50, 77-124 Parchowo, o godz. 19:00 – I termin, w przypadku niskiej frekwencji wyznacza się II termin na godz. 19:30.

Na zebraniu zostanie podjęta uchwała

o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zwykłego „Mycohood”